Facebook
Zawieszenie podtrzymane

2016-07-10 7:44:45

Do Urzędu Gminy Jabłonna wpłynęło postanowienie Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Mazowieckim, w którym utrzymano w mocy decyzję wójta Jarosława Chodorskiego dotyczącą zawieszenia Agaty Gołowicz w pełnieniu obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Jabłonnie.

Przypomnijmy. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie (OKE) stwierdziła, że członkowie zespołu nadzorującego podczas pierwszej części sprawdzianu 6-klasistów w SP w Jabłonnie podawali uczniom odpowiedzi do zadań zamkniętych. W związku ze stwierdzeniem przez OKE naruszenia przepisów 6 uczniom unieważniono część pierwszą sprawdzianu. Dlatego uczniowie ci musieli ponownie zdawać sprawdzian. Po otrzymaniu tej informacji, 12 maja br. wójt Jarosław Chodorski natychmiast zawiesił w czynnościach dyrektorkę szkoły Agatę Gołowicz z czym nie zgodziła się część rodziców, a także niektórzy radni z przewodniczącym Komisji Oświaty Arkadiuszem Sygułą na czele.

Tymczasem, nie stwierdzono nieprawidłowości przy jej podejmowaniu i zajęte zostało stanowisko, że wójt – mając na względzie właściwy proces kształcenia i wychowania oraz możliwość obiektywnego wyjaśnienia istotnych okoliczności sprawy – miał prawo podjąć takie działania i zastosować zasadę ostrożności. Wskazano w szczególności na fakt, że dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie, w uzgodnieniu z dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej stwierdził naruszenie przepisów dotyczących przeprowadzania sprawdzianu (…) polegające na tym, że członek zespołu nadzorującego – podczas pierwszej części sprawdzianu – podawał zdającemu odpowiedzi do zadań zamkniętych. Ponadto Komisja powołując się na Kartę Nauczyciela wskazała na dyrektora szkoły jako osobę, która będąc przewodniczącym zespołu egzaminacyjnego odpowiada za właściwą organizację i przebieg sprawdzianu, zapewnia warunki do samodzielnej pracy uczniów oraz zabezpiecza przed nieuprawnionym ujawnieniem materiały egzaminacyjne niezbędne do przeprowadzenia sprawdzianu. Powyższe postanowienie nie jest prawomocne.

DB

Fot. fanpage SP Jabłonna

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *