ZDANIEM EKSPERTA. Nieprawidłowe wniesienie nieruchomości aportem do spółki

2017-09-16 5:55:38

Nieprawidłowości przy przekształceniu Komunalnego Zakładu Budżetowego w spółkę KZB Legionowo sp. z o.o. wiążą się z niedopełnieniem obowiązków i przekroczeniem uprawnień już na etapie czynności przygotowawczych do przekształcenia.

Popełnione wtedy błędy doprowadziły do nieuzasadnionego (wręcz niedopuszczalnego) wniesienia aportem do spółki nieruchomości, które miały być jedynie przedmiotem zarządzania, a de facto wykorzystywane są przez spółkę do dowolnego rozporządzania nimi (również sprzedaży).

Tylko niezbędny majątek

Gmina może, a nawet powinna wyposażyć spółkę rozpoczynającą działalność w nieruchomości, nie oznacza to jednak, że mogą być one wnoszone do spółki na dowolne cele. Przy wyposażaniu wszystkich jednostek organizacyjnych gminy w nieruchomości obowiązuje zasada wynikająca z ustawy o gospodarce nieruchomościami, zgodnie z którą gmina ma obowiązek wyposażyć te jednostki jedynie w nieruchomości niezbędne do prowadzenia działalności (art. 51 i art. 56 u.g.n).
Istnieje zatem ścisły związek tych nieruchomości z celem, któremu mają służyć. Powinny one zapewnić prawidłowe wykonywanie zadań powierzonych przez gminę. Wyposażenie spółki w nieruchomości powinno więc ograniczyć się do tych, bez których prowadzenie działalności na własny rachunek nie byłoby możliwe.

Jakie zadania
miała spółka?

Wśród zadań powierzonych spółce uchwałą Rady Miasta Legionowo nie znalazły się żadne zadania, do realizacji których potrzebne byłoby posiadanie tytułu prawnego do jakiejkolwiek innej nieruchomości niż siedziba spółki przy ul. Jagiellońskiej.

W uchwale rady miasta znalazł się także zapis, że spółce powierzono „zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Legionowo”. Już z treści powierzonego zadania wynika więc, że nieruchomości te były i powinny nadal pozostać własnością gminy. Wniesienie ich aportem do spółki było więc sprzeczne z wolą radnych. Ich wolą było, aby spółka zarządzała nieruchomościami gminy, a nie nieruchomościami własnymi, a tym bardziej je sprzedawała.

Link do artykułu:

LEGIONOWO. Radni wpuszczeni w maliny

Komentarze

1 komentarz

  1. Norton Finance odpowiedz

    Czy jesteś pod kontrolą zadłużenia lub administracja? Czy jesteś na czarnej liście? Czy starasz się poradzić sobie z płatnościami miesięcznymi? Chcesz kupić dom, samochód lub pożyczkę firmową, ale pod kontrolą długów lub administracją? Jeśli odpowiedzieliście TAK na moje pytanie? Z przyjemnością skontaktuj się z nami za pośrednictwem poczty e-mail: nortonfinance2017@gmail.com

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *