ZEGRZE. Portico Marina z aprobatą RDOŚ

2018-12-07 5:51:09

Plac budowy przed wycinką drzew
Fot. Zegrze – mieszkańcy przeciw budowie Portico Marina

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska (RDOŚ) stwierdził, że inwestycja Portico Marina nie będzie w sposób znaczący negatywnie wpływać na środowisko”. To oznacza, że kontrowersyjna inwestycja ma zielone światło i niedługo rozpocznie się jej realizacja
Przypomnijmy, Portico Marina ma być luksusowym apartamentowcem z ok. 100 lokalami. Ma powstać w Zegrzu na skarpie, nad samym brzegiem Zalewu Zegrzyńskiego. Budynek ma być wyższy od istniejących już w pobliżu bloków, dlatego zasłoni i odgrodzi osiedle od jeziora. Pobliscy mieszkańcy obwiniają władze za dopuszczenie do takiej zabudowy poprzez zmiany w planie miejscowym. Dlatego też w maju br. wszczęli protest mający na celu niedopuszczenie do zabudowywania linii brzegowej zalewu w tym budowy Portico Marina.

RDOŚ nie ma nic przeciwko

21 listopada br. Urząd Miasta i Gminy Serock ogłosił, że 30 października br. RDOŚ. wydał postanowienie ws. Portico Marina. Możemy w nim przeczytać, że planowane przedsięwzięcie nie będzie negatywnie wpływać na środowisko. Ponadto w piśmie zawarte są warunki jakie postawił inwestorowi RDOŚ. Chodzi tu o takie działania jak: dokonanie oględzin terenu pod kątem występowania gatunków chronionych drzew i zwierząt, umożliwienie opuszczenia terenu robót przez drobne ssaki, przeprowadzenie wycinki drzew w dniach od 1 września do 28 lutego oraz podłączenie budynku na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia do gminnej sieci wodno-kanalizacyjnej.

Plac budowy juz po wycince drzew
Fot. Zegrze – mieszkańcy przeciw budowie Portico Marina

Mieszkańcy są oburzeni

Jak twierdzą przeciwnicy budowy Portico Marina, postanowienie RDOŚ jest co najmniej zastanawiające: -Szokujący jest fakt, że postanowienie zostało oparte na raporcie o oddziaływaniu na środowisko, przygotowanym przez …inwestora Portico Project Management! To zastanawiające, że Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, posiadająca w swojej strukturze Wydział Ocen Oddziaływania na Środowisko, do wydania opinii dot. monstrualnego aparthotelu Portico Marina, mającego powstać na terenie Warszawskiego Obszaru Chronionego wykorzystuje raport strony, w której interesie jest wykazanie jej niskiej szkodliwości – możemy przeczytać na stronie internetowej przeciwników luksusowego apartamentowca. – Czy nie jest to kolejny przykład, że organ państwa nie działa w interesie zwykłych mieszkańców, a jego wizja i misja to tylko puste słowa? – pytają mieszkańcy. Istnieje również obawa, że ta budowa będzie dopiero początkiem sukcesywnego zabudowywania linii brzegowej zalewu.

Już zaczęli wycinkę

27 listopada inwestor rozpoczął wycinkę drzew pod budowę Portico Marina. Pobliscy mieszkańcy alarmują o wycince nawet stuletnich drzew. -Ile kosztuje wycięcie ponad stuletniej, ogromnej, zdrowej i historycznej topoli? – pytają mieszkańcy Zegrza – Już wiemy. To ok. 170 zł i kilka minut pracy, ewentualnie jeszcze w zamian jakieś drobne nasadzenia zastępcze. Tanio prawda? Stuletnie drzewo na terenie Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu wycięte na rzecz 8 poziomowego apartholetu! – grzmią w jednym ze swoich komunikatów przeciwnicy kontrowersyjnej inwestycji.

KT

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *