Zima energetyków

2021-02-02 3:09:39

Sezon zimowy w energetyce wiąże się ze zwiększoną awaryjnością sieci dystrybucyjnej. Zapewnienie ciągłości i niezawodności dostaw energii elektrycznej w tym okresie wymaga utrzymania infrastruktury w należytym stanie technicznym. Dla pracowników PGE Dystrybucja to czas walki ze skutkami masowych bądź rozproszonych awarii, wywołanych ekstremalnymi warunkami pogodowymi. Huraganowe wiatry, opady intensywnego śniegu lub marznącego deszczu stanowią podstawowe zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania linii dystrybucyjnych

W celu zapewnienia niezawodności pracy sieci dystrybucyjnej w trudnych warunkach atmosferycznych, PGE Dystrybucja przez cały rok podejmuje szereg działań zapobiegawczych. W sezonie zimowym niemożliwe jest jednak całkowite wyeliminowanie przerw w dostawie energii elektrycznej. Aby były one jak najmniej dotkliwe, energetycy pracują w tym czasie w stanie wzmożonej gotowości.

Na posterunku przez całą dobę

Służby ruchu w PGE Dystrybucja nieprzerwanie sprawdzają prognozy meteorologiczne. Dane o zbliżających się niepokojących zjawiskach atmosferycznych pozyskiwane są bezpośrednio z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej lub poprzez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego. Na tej podstawie tworzone są charakterystyki przewidywanego zagrożenia, w tym rodzaju zjawiska, obszaru, nad którym może ono wystąpić, prawdopodobnych kierunków przemieszczania się i przybliżonego czasu pojawienia się na danym terenie. W przypadku wystąpienia awarii masowych, sztaby kryzysowe koordynujące przebieg akcji zarówno w Rejonach Energetycznych, Oddziałach, jak i w Centrali Spółki działają 24 godziny na dobę.

Kłopotliwa sieć napowietrzna

Stan infrastruktury wymaga ciągłego podnoszenia nakładów finansowych na rozbudowę i modernizację sieci dystrybucyjnej. PGE pomimo całorocznych starań i nakładów ponoszonych na remonty i modernizację, nie ma możliwości całkowitego wyeliminowania przerw w dostawie energii, zwłaszcza przerw wynikających z działania sił natury. Po obfitych opadach śniegu zawsze występują utrudnienia w dostawach energii elektrycznej do Odbiorców. Szczególnie dotkliwe są awarie występujące w terenie zalesionym, gdzie dotarcie do miejsca uszkodzeń jest utrudnione ze względu na konieczność poruszania się po terenie ciężkimi pojazdami ze specjalistycznym osprzętem. W takich przypadkach, aby dotrzeć do miejsca awarii, niekiedy trzeba najpierw zbudować drogę.

Śnieg, mróz i wiatr

Trudne warunki pogodowe, w tym nieustające opady śniegu, marznącego deszczu oraz ujemne temperatury są przyczyną szkód wywoływanych na bardzo rozległym obszarze. Padający w zimowych warunkach deszcz tworzy warstwę lodu, który w miarę nabierania masy, obciąża nie tylko elementy sieci elektroenergetycznej, ale również pobliskie drzewa. Wystarczy zaledwie kilka godzin, by drzewa i gałęzie pod naporem lodowej pokrywy, spadając doprowadziły do zerwania przewodów oraz łamania słupów linii energetycznych.

Wszystkie ręce na pokład

Za likwidowanie awarii w terenie, odpowiedzialne są ekipy techniczne PGE Dystrybucja oraz w razie potrzeby specjalistyczne brygady zewnętrzne. W przypadku pojawienia się awarii ekipy niezwłocznie przystępują do pracy, aby jak najszybciej przywrócić zasilanie na kolejnych odcinkach linii wysokich, średnich, a następnie niskich napięć. Przy usuwaniu rozległych awarii pracuje nawet kilkaset osób. Elektromonterzy pracują często w bardzo trudnych i niebezpiecznych warunkach przez wiele godzin, nierzadko od samego rana do późnych godzin wieczornych.

Specjalistyczny sprzęt nieodzowny

PGE Dystrybucja posiada specjalistyczne zaplecze techniczne, wykorzystywane między innymi do wykonywania prac modernizacyjnych i likwidowania uszkodzeń linii dystrybucyjnych. Brygady używają specjalistycznego sprzętu, w tym dźwigów, samochodów ciężarowych do przewozu słupów czyli tzw. dłużyc i podnośników hydraulicznych. Bywają przypadki, że na przestrzeni kilku kilometrów linię trzeba odbudować praktycznie od zera, a błoto, rozjeżdżony śnieg oraz koleiny na drogach nie ułatwiają tego zadania. W miejscach, gdzie trwają najbardziej skomplikowane prace naprawcze, często działają agregaty prądotwórcze.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *