Zmiany w aptekach

2021-01-20 12:17:49
Na początku 2021 roku weszły w życie liczne zmiany dotyczące aptek oraz ich pracowników. Nowy wykaz leków refundowanych czy nowe rozporządzenie w sprawie recept to tylko niektóre z nich. Zobaczmy, jakie jeszcze zajdą zmiany i jak przełoży się to na funkcjonowanie aptek.

 

Zmiany w wykazie leków refundowanych
Obwieszczenie dotyczące wykazu leków, wyrobów medycznych oraz środków spożywczych specjalnego przeznaczenia opublikowane zostało 21 grudnia ubiegłego roku w Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia. W związku z tym, od 1 stycznia 2021 roku w życie wszedł nowy wykaz leków refundowanych. W porównaniu z tym z 2020 roku, do listy dopisane zostaną 71 nowe preparaty, a pacjenci zapłacą mniej za 645 farmaceutyków. Aby nie było jednak za kolorowo, z wykazu znikną obecne dotychczas 43 pozycje, a także podrożeje 478 leków.

Lek recepturowy – zmiana ceny
Istotną zmianą zachodzącą od 2021 roku jest odpłatność ryczałtowa za lek recepturowy, która będzie wynosiła 14 zł. Przypomnijmy, że to aż o złotówkę więcej niż dotychczas. Zapis dotyczący tej zmiany znaleźć można w Ustawie o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. W art.6 ust.5 widnieje definicja leków recepturowych:

Leki recepturowe przygotowane z surowców farmaceutycznych lub z leków gotowych, dla których została wydana decyzja administracyjna o objęciu refundacją, są wydawane świadczeniobiorcy za odpłatnością ryczałtową, pod warunkiem, że przepisana dawka leku recepturowego jest mniejsza od najmniejszej dawki leku gotowego w formie stałej stosowanej doustnie.

Natomiast w art.6 ust.7 sposób wyliczania opłaty:

Odpłatność ryczałtowa, o której mowa w ust. 5, wynosi 0,50% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ogłaszanego w obwieszczeniu Prezesa Rady Ministrów wydanym na podstawie art. 2 negocjacje w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę ust. 4 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi w 2021 roku 2800 zł, stąd 2800 zł x 0,50% = 14 zł.

Droższa “koncesja”

Wraz ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę wzrastają także opłaty związane z wydawaniem lub zmianami w zezwoleniach na prowadzenie apteki. Zgodnie z art. 105 ustawy prawo farmaceutyczne „za udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki pobierana jest opłata w wysokości pięciokrotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę”.

Zmiany w realizacji recept
Zmiany w prawie objęły swoim zasięgiem również proces realizacji recept w aptekach. Nowe regulacje mają pomóc rozwiązać szereg problemów pojawiających się podczas wykonywania tej czynności. Mają między innymi rozwiać wątpliwości dotyczące postępowania w przypadku, gdy na recepcie brakuje informacji o dawkowaniu lub częstotliwości stosowania leku oraz gdy na recepcie brak informacji o ilości leku gotowego. Zmiany dopuszczają również realizację recepty papierowej, jeśli odbiega ona od wzoru, ale spełniony jest wymóg jej czytelności, a także doprecyzowują uprawnienia osoby realizującej receptę z uprawnieniem dodatkowym WP lub WE.

Warto jednak pamiętać, że mimo iż, zmiany wchodzą w życie od 1 stycznia 2021 roku to do 30 czerwca 2021 roku recepty będzie można realizować jeszcze na starych zasadach.

Farmaceuta – powrót do pracy w zawodzie

Obecnie jednak, dzięki zmianie w Ustawie o Zawodzie Farmaceuty osoba, która nie wykonywała zawodu w aptece przez okres dłuższy niż 5 lat w ciągu ostatnich 6 lat, i chcąca wrócić do pracy, nie musi odbywać uprzednio 6-miesięcznego przeszkolenia. Warunkiem jest jednak powrót do pracy w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz praca pod nadzorem innego farmaceuty przez pierwsze 3 miesiące.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *