ZUS: Emerytury i renty wyższe o 14,8 proc.

2023-03-02 11:01:20

Wskaźnik waloryzacji wynosi 14,8 proc. z zagwarantowaną podwyżką emerytur o co najmniej 250 zł. Minimalna emerytura i renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wzrosły z 1338,44 zł do 1588,44 zł. ZUS podwyższy świadczenie z urzędu.

Emerytury i renty podlegają corocznie waloryzacji od 1 marca. W 2023 roku przeprowadzona została waloryzacja kwotowo-procentowa z zastosowaniem gwarantowanej kwoty podwyżki 250 zł dla emerytur w kwocie minimalnej, rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, rent rodzinnych i rent socjalnych. W przypadku renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy gwarantowana kwota podwyżki wyniosła 187,50 zł brutto, a w przypadku emerytury częściowej – 125 zł brutto.

Waloryzacji podlegają emerytury i renty przyznane na wniosek złożony w ZUS do końca lutego 2023 roku. Waloryzacja przeprowadzana jest z urzędu, co oznacza, że nie trzeba składać żadnego wniosku. Każdy emeryt i rencista otrzyma decyzję z ZUS z informacją o nowej wysokości swojego świadczenia.

– Emerytury i renty wzrosły o 14,8 procent, z gwarancją minimalnej podwyżki w zależności od pobieranego świadczenia. Minimalna emerytura wynosi 1588,44 zł brutto, czyli o 250 zł więcej niż dotychczas. Prawo do niej mają osoby, które osiągnęły wymagany staż ubezpieczeniowy (kobieta – co najmniej 20 lat, mężczyzna – co najmniej 25 lat). Do tej kwoty wzrosła również minimalna renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna i renta socjalna. Natomiast minimalna renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wynosi 1191,33 zł brutto, a świadczenie przedemerytalne – 1600,70 zł brutto – informuje Wojciech Ściwiarski, rzecznik prasowy ZUS w województwie mazowieckim..

Największe wydatki na waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych ZUS przeznaczył w województwie śląskim (około 17,0 proc.), w województwie mazowieckim (około 13,9 proc.) oraz w województwie wielkopolskim (8,6 proc.). Z punktu widzenia osób pobierających świadczenie to 54,4 proc. są to wydatki, które poniesiemy na waloryzację świadczeń kobiet.

– Aby sprawdzić o ile wzrosło świadczenie wystarczy pomnożyć je przez wartość wskaźnika waloryzacji. Jeśli emerytura na koniec lutego 2023 roku będzie niższa niż 1338,44 zł brutto, to świadczenie wzrośnie tylko o wskaźnik waloryzacji, czyli o 14,8 proc.  Takie osoby nie miały  wymaganego stażu pracy (20 lat dla kobiet, 25 lat dla mężczyzn) do podwyższenia świadczenia do gwarantowanej kwoty minimalnej dodaje rzecznik.

Informacja Prasowa

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *