LEGIONOWO. Konflikt Prezydenta ze Skarbniczką Gminy Legionowo

2022-03-23 5:21:48

Do Rady Miasta wpłynął wniosek prezydenta Smogorzewskiego o odwołanie ze stanowiska długoletniej Skarbnik Miasta Legionowo Jolanty Ćwiklińskiej. Powodem ma być utrata zaufania, na której poparcie wskazano kilka zarzutów z tzw. „grubej rury”…

Informacje o odwołaniu Jolanty Ćwiklińskiej ze stanowiska Skarbnik Miasta Legionowo docierały już od jakiegoś czasu. Nie mogliśmy jednak dotrzeć do informacji o powodach ewentualnego odwołania. Pracownik z tak długim stażem, w dodatku z ścisłego kierownictwa urzędu, zwykle nie odchodzi z błahego powodu, a co dopiero mówić o odwołaniu ze stanowiska w tak nagłym trybie.

Na wniosek prezydenta

Sprawa nabrała jednak rozpędu po południu 22 marca, kiedy na stronie internetowej ratusza pojawił projekt uchwały o odwołaniu skarbniczki na wniosek prezydenta miasta. Uchwała ta ma być przedłożona radnym pod głosowanie na najbliższej sesji, w środę (30 marca).
Skarbnik gminy nie jest bowiem zwykłym pracownikiem i nie można go tak po prostu zwolnić. Odwoływanie skarbnika należy, według ustawy o samorządzie gminnym, do wyłącznej właściwości rady gminy. Jak czytamy w uzasadnieniu, pracownik zatrudniony na podstawie powołania może być w każdym czasie – niezwłocznie lub w określonym terminie – odwołany ze stanowiska przez organ, który go powołał (w tym przypadku radę gminy – przyp. red.). Takie odwołanie jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy o pracę.

Utrata zaufania i nie tylko…

Przyczyny odwołania długoletniej skarbniczki prezydent Roman Smogorzewski wskazał we wniosku skierowanym do Rady Miasta. Głównym powodem ma być utrata zaufania, co może świadczyć o konflikcie pomiędzy prezydentem Smogorzewskim, a wieloletnią skarbniczką Jolantą Ćwiklińską. Prezydent wskazał jednocześnie okoliczności, które mają uzasadniać takie posunięcie.

Należą do nich:

– duża rotacja kadr w podległych skarbniczce komórkach, organizacyjnych co powodowało dezorganizacje pracy;

– zaburzenia prawidłowego funkcjonowania Wydziału Finansowo-Księgowego;

– konflikt z główną księgową Urzędu Miasta Legionowo;

– błędy w decyzjach podatkowych;

– odmowa przyjęcia dokumentów w zakresie zmian wynagrodzeń pracowników;

– niewykonanie polecenia pracodawcy wydanego w dniu 4 marca 2022 roku.

 

 

 

Komentarze

2 komentarze

  1. Skwarek odpowiedz

    O tym jak traktuje Kobiety wszyscy wiemy, nic nowego od konwencji. którą zobaczył cały świat.
    Chodzą słuchy, że nowa sekretarz zawsze miała takie ambicje…..
    Strzał w kolano wodzu – teraz kontrole opanują urząd. 2023 wybierzmy mądrze!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  2. Ewa odpowiedz

    Ciekawe czy to jest związane ze sprawą mobingu w raruszu. Postępowanie wszczęto po zawiadomieniu pracowników chyba jeszcze w lipcu 2021 roku. I do tej pory nic,

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *