LEGIONOWSKI. Leczenie zgodne ze standardami – skutecznie i bezpiecznie

2023-03-16 11:08:40

Droktor Artur Rogowski z zespołem współpracowników
fot. Tomasz Zaborowski – WIM-PIB

Rozmawiamy z dr hab. n. med. Arturem Rogowskim – Kierownikiem Oddziału Ginekologii Małoinwazyjnej i Endoskopowej w filii Wojskowego Instytutu Medycznego w Legionowie

dr hab. n. med. Artur Rogowski
fot. Tomasz Zaborowski – WIM-PIB

To i Owo: Nowy szpital, nowe miejsce. Z jakimi trudnościami musiał się Pan (oraz oddział) zmierzyć w początkowym okresie działania szpitala?

Artur Rogowski: Pierwsze miesiące mojej pracy to przede wszystkim zaplanowanie pracy Oddziału Ginekologii Małoinwazyjnej i Endoskopowej w taki sposób, aby sprostać oczekiwaniom i potrzebom naszych Pacjentek. Są to między innymi: koordynacja pracy lekarzy ginekologów, wdrożenie odpowiednich procedur obowiązujących w WIM oraz monitorowanie przestrzegania tych procedur, tak aby leczenie w Oddziale było skuteczne, bezpieczne i nowoczesne. Istotna jest również koordynacja współpracy Oddziału Ginekologii z Poradnią Ginekologiczno-Położniczą Lecznictwa Ambulatoryjnego WIM w Legionowie, tak aby odpowiednio planować przygotowanie pacjentek do zbiegów i operacji.

Wojskowy Instytut Medyczny – Państwowy Instytut Badawczy uzyskał Certyfikat Akredytacyjny, który jest potwierdzeniem wysokiej jakości udzielanych świadczeń. Ponadto, zwracam uwagę, żeby na Oddziale panowała przyjazna atmosfera zarówno między personelem i naszymi pacjentkami, ale również między pracownikami Oddziału.

TiO: Więc jak wygląda oddział dzisiaj?

AR: Pacjentki ze skierowaniem do operacji do Oddziału Ginekologii w pierwszej kolejności zgłaszają się do Poradni Ginekologicznej celem konsultacji, wydania skierowania na badania oraz wyznaczenia terminu operacji oraz konsultacji anestezjologicznej.

To przygotowanie do operacji w trybie ambulatoryjnym ma na celu umożliwienie wychwycenia innych problemów zdrowotnych pacjentki, które mogą wymagać diagnostyki przed planowaną operacją. Jest to związane z bezpieczeństwem leczenia, ma również wpływ na krótszy pobyt pacjentki w Oddziale.

W szpitalu w Legionowie wypracowaliśmy model współpracy z anestezjologami w zakresie opieki nad pacjentkami. Po ustaleniu terminu operacji, panie kwalifikowane są do znieczulenia w Poradni Anestezjologicznej. Anestezjolog wydaje zalecenia odnośnie przygotowania do operacji w celu minimalizacji ryzyka powikłań oraz omawia ewentualne wątpliwości pacjentek dotyczące znieczulenia.

Zależy mi bardzo, aby pacjentki na etapie diagnostyki, kwalifikacji do operacji, przygotowania do operacji, opieki okołooperacyjnej i pooperacyjnej czuły się odpowiednio poinformowane, leczone zgodnie ze standardami – skutecznie i bezpiecznie.

TiO: Ile pacjentek zostało przyjętych w czasie minionego roku? Tylko z powiatu legionowskiego, czy również z Warszawy i okolic?

AR: Od stycznia 2022 roku przez nieco ponad rok hospitalizowane były 2293 pacjentki. Były to głównie panie z Legionowa, powiatu legionowskiego i ościennych powiatów: nowodworskiego, wołomińskiego, pułtuskiego, warszawskiego zachodniego. Zgłaszają się również pacjentki z Warszawy, głównie z północnych dzielnic miasta, ale również z innych regionów Polski.

Dotychczas wykonaliśmy łącznie 2154 operacje oraz zabiegi. Były to operacje z dostępu brzusznego: laparotomie, laparoskopie, w tym wycięcie macicy, operacje drogą pochwową i zabiegi w trybie jednodniowym, w tym histeroskopie.

Fot. Leszek Chemperek/CO MON

TiO: Z jakimi problemami zgłaszają się pacjentki?

AR: Są to kobiety ze schorzeniami ginekologicznymi, w szczególności do operacji laparoskopowych, operacji w leczeniu zaburzeń dna miednicy, nietrzymania moczu.

Często w rozmowie z pacjentkami, głównie z problemami w zakresie zaburzeń statyki dna miednicy – całkowitego wypadania narządu płciowego, dowiadujemy się, że panie były odsyłane z innych szpitali.
W Oddziale Ginekologii Małoinwazyjnej i Endoskopowej WIM Legionowo, jednym z nielicznych w Polsce, wykonujemy nowoczesną, małoinwazyjną technikę laparoskopowego zawieszenie macicy/szyjki macicy, stosowaną w obniżeniu/wypadaniu narządu płciowego.
Najważniejszymi jednostkami chorobowymi, które są leczone w Oddziale Ginekologii Małoinwazyjnej i Endoskopowej są: torbiele jajników, mięśniaki macicy, niepłodność, endometrioza, nietrzymanie moczu, zaburzenia statyki dna miednicy, nieprawidłowe krwawienia z dróg rodnych, patologie endometrium (polipy endometrialne, rozrosty endometrium), patologie szyjki macicy i sromu, rzadziej ciąże pozamaciczne.

TiO: Czym oddział może się pochwalić po roku działalności?

AR: W Oddziale Ginekologii Małoinwazyjnej i Endoskopowej w Szpitalu WIM w Legionowie prowadzona jest diagnostyka dotycząca patologii błony śluzowej macicy (rozrostów i raka), patologii szyjki macicy, podejrzanych zmian na sromie i w pochwie.

Jedną z nowoczesnych, małoinwazyjnych i bezpiecznych metod diagnostycznych patologii jamy macicy i kanału szyjki macicy, która jest wykonywana w Oddziale jest minihisteroskopia. Minihisteroskopia umożliwia jednoczesną ocenę wzrokową i usunięcie zmiany z jamy macicy oraz kanału szyjki. Wojskowy Instytut Medyczny jest w tej dziedzinie wiodącym ośrodkiem w Polsce.

W ramach Poradni Ginekologicznej szpitala w Legionowie funkcjonuje Pracownia Kolposkopowa, w której prowadzona jest diagnostyka i leczenie chorób szyjki macicy.

TiO: Jak organizacja pracy szpitala wpływa na leczenie pacjentek?

AR: Biorąc pod uwagę nowoczesny model zintegrowanej opieki medycznej w ramach podmiotów leczniczych mających różny poziom referencyjności w ramach Wojskowego Instytutu Medycznego (szpital w Legionowie i szpital przy ulicy Szaserów w Warszawie) pacjent zgłaszający się ze skierowaniem do leczenia w Oddziale Ginekologii w szpitalu w Legionowie zostaje objęty opieką lub w przypadku konieczności poszerzenia zakresu interwencji do najwyższego poziomu referencyjnego zostanie bezpośrednio skierowany do leczenia w głównej siedzibie WIM, tj. szpitalu przy ul. Szaserów w Warszawie.

Oddział współpracuje z Centrum Chirurgii Robotycznej Wojskowego Instytutu Medycznego przy ulicy Szaserów. W przypadku rozpoznania raka macicy pacjentki kierowane są bezpośrednio do leczenia operacyjnego tamże.

W Oddziale Ginekologii Małoinwazyjnej i Endoskopowej jest możliwe leczenie zabiegowe pacjentek wymagających zabiegu w trybie nagłym w zakresie możliwości Szpitala. W przypadkach wymagających bardziej szczegółowej diagnostyki lub leczenia interdyscyplinarnego pacjentki kierowane są do szpitala WIM w Warszawie przy ul. Szaserów. Szpital w Legionowie nie posiada Oddziału Położniczego z traktem porodowym. W ramach hospitalizacji odbywa się diagnostyka i leczenie jedynie patologii I trymestru.

TiO: I ostatnie pytanie, ile osób pracuje na oddziale?

AR: Na oddziale oprócz lekarzy ginekologów pracują również pielęgniarki, instrumentariuszki oraz salowe. Są cztery trzyłóżkowe, komfortowe, klimatyzowanych sale dla pacjentek z oddzielnymi węzłami sanitarnymi. Oddział przystosowany jest dla osób z niepełnosprawnościami. Bezpośrednio przylega do niego nowocześnie wyposażony blok operacyjny.

TiO: Dziękujemy za rozmowę.
red.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *