Wniosek

2023-02-19 5:59:40

Legionowo, 15 lutego 2023 r.

RADA MIASTA LEGIONOWO

Na podstawie art. 28b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) w związku z art. 5 ust. 1b i 1c ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 741) składamy wniosek o podjęcie przez Radę Miasta Legionowo uchwały o przeprowadzenie referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta Legionowo z przyczyny innej niż nieudzielenie prezydentowi miasta absolutorium lub nieudzielenie prezydentowi miasta wotum zaufania.

W załączeniu przedkładamy uzasadnienie przyczyn odwołania prezydenta miasta.

Wnosimy o przekazanie wniosku do Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Legionowo w celu jego zaopiniowania.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *