JABŁONNA. Nowe sołectwo w gminie – Jabłonna Las?

2020-11-05 10:32:22

W gminie Jabłonna, cześć jej mieszkańców chce powołania nowego sołectwa – Jabłonny Las. Miałoby ono obejmować terany osiedli za obwodnicą Jabłonny aż do Legionowa. Pomysłodawcy chcą sfinalizować swoje działania w grudniu br.

Jak zapowiadają pomysłodawcy, chcą mieć wpływ na co dzieje się w ich części Jabłonny. Ich inicjatywa zakłada wydzielenie nowego sołectwa z 9 000 Sołectwa Jabłonna. – Nowe Sołectwo będzie miało swój budżet sołecki, swojego Sołtysa i Rade Sołecką – zapowiadają mieszkańcy.

Więcej funduszy

Ich zdaniem, taki zabieg da, zarówno nowo utworzonemu Sołectwu, jak i dotychczasowemu, ogromny plus w postaci pieniędzy, które można wykorzystać na potrzeby mieszkańców, np. drogi, place zabaw, oświetlenie, tereny zielone, integrację sąsiedzką. – W roku 2021 byłoby to ponad 60 tys. zł tylko na Nasz obszar – twierdzą pomysłodawcy.

Przykład Chotomowa

Mieszkańcy Jabłonny wzorują się na swoich sąsiadach z Chotomowa. – Pierwszy krok zrobili już mieszkańcy Chotomowa Północnego w grudniu 2018 r., którzy oddzieleni linią kolejową od Chotomowa postanowili utworzyć Sołectwo Chotomów Północny – tłumaczą inicjatorzy podziału. Za ich przykładem chcą teraz utworzyć Sołectwo za obwodnicą, aby mieć lepszy wpływ na to, co dzieje się w ich rejonie, aby móc współdecydować na zebraniach sołeckich na jakie potrzeby w pierwszej kolejności przeznaczać środki finansowe.

Pierwsze kroki

Jak informują pomysłodawcy nowego sołectwa, utworzyli komitet obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. 13 osób, które w najbliższych dniach będą organizowały spotkania z mieszkańcami, będą zbierały podpisy pod projektem uchwały. Drugim zrobionym krokiem było napisanie uchwały w sprawie wydzielenia z sołectwa Jabłonna i utworzenia jednostki pomocniczej Gminy Jabłonna o nazwie Jabłonna Las oraz zebranie co najmniej 300 podpisów mieszkańców gminy Jabłonna (w całej gminie), którzy mają czynne prawo wyborcze.

Finalizacja w grudniu

Z informacji podanych przez autorów podziału wynika, iż w międzyczasie będzie trwała kampania informacyjna na temat utworzenia Sołectwa. Poinformowano również, że finalnym działaniem ma być przekazanie Uchwały wraz z zebranymi podpisami Wójtowi Gminy Jabłonna, który dokona sprawdzeń pod względem formalno – prawnym oraz rozpocznie procedurę legislacyjną. Jest duża szansa, że w grudniu 2020r. Zostanie utworzenie Sołectwo Jabłonna Las.

Fot. Facebook Przylesie Jabłonna

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *