JABŁONNA/NOWY DWÓR MAZ. Modernizacja wału przeciwpowodziowego na Wiśle

2022-01-29 6:59:36

Wykonana została dokumentacja projektowa dla modernizacji wałów przeciwpowodziowych na Wiśle, na odcinku Jabłonna – Nowy Dwór Maz. Obecnie trwa oczekiwanie na uzyskanie decyzji środowiskowej, która umożliwi przejście do kolejnego etapu i rozpoczęcie prac

Wał przeciwpowodziowy na prawym brzegu Wisły pomiędzy Jabłonną oraz Nowym Dworem Mazowieckim jest ostatnim odcinkiem wałów w rejonie Warszawy, który od lat nie był modernizowany. Jego zły stan wydatnie obnażyła ostatnia wielka powódź, która miała miejsce w 2010 r. w związku z tym w 2016 r. lokalne samorządy zebrały 400 tys. zł na wykonanie projektu modernizacji wałów. Po likwidacji Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie jego obowiązki przejęło w 2018 r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Czekają na decyzję

Jak udało nam się dowiedzieć od rzecznika Wód Polskich, dokumentacja projektowa została już wykonana. Jednak obecnie trwa postępowanie administracyjne związane z wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. W ramach tego postępowania nałożono obowiązek sporządzenia raportu oceny odziaływania na środowisko m.in na obszarze Natura 2000. Uzyskanie decyzji środowiskowej jest konieczne, aby rozpocząć modernizację. Zgodnie ze stanowiskiem Wód Polskich, szacowany termin uzyskania decyzji środowiskowej to czerwiec br.

Ścieżka rowerowa na wale

Z uzyskanych z Wód Polskich informacji wynika, że w czasie tworzenia dokumentacji projektowej spółka konsultowała modernizację z zaangażowanymi w przebudowę samorządami. Gmina Jabłonna wnioskowała o uwzględnienie w dokumentacji umocnienia nawierzchni w celu wykorzystania drogi na wale jako ścieżki rowerowej. Oprócz tego Gmina wnioskowała również o budowę udogodnień dla rowerzystów w postaci wiat i oświetlenia.

Prace potrwają 4 lata

Jak informuje przedsiębiorstwo Wody Polskie, dopiero po uzyskaniu wszystkich wymaganych dokumentów rozpocznie się realizacja tego przedsięwzięcia.
Szacowany koszt inwestycji zawarty w kosztorysie to 272 mln zł. W 2019 r. zostało podpisane porozumienie z Jednostkami Samorządu Terytorialnego obejmująca finansowanie tej inwestycji. Jak informowały Wody Polskie, prace modernizacyjne ze względu na wysokie koszty będą przebiegały etapowo, zaś termin zakończenia będzie zależny od środków finansowych. Nie mniej jednak wg. szacunków spółki roboty będą trwały 4 lata.

red.

Komentarze

2 komentarze

  1. dfyth odpowiedz

    Na Wiśle to może być most, a wał przeciwpowodziowy jest wzdłuż Wisły.

    1. dylu dylu odpowiedz

      ta,,,,,, chyba że pontonowy cha cha cha chiiii, bo normalny to jest nad Wisła a w poprzek to som zapory albo tamy a dołem płynie Wisła a po Wisle pływa dziad na wznak i patrzy jak pięknie nad falami szybuje ptak

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *