Facebook

SEROCK. Droga Jadwisin-Zegrze być może za kwartał?

2021-08-05 8:21:27

W połowie lipca br. serocki magistrat ogłosił przetarg na budowę drogi mającej połączyć ul. Juzistek w Jadwisinie z ul. Słoneczna Skarpa w Zegrzu. Włodarze gminy chcą, aby inwestycję zrealizować w terminie 90 dni od wyłonienia wykonawcy

Nowa droga o długości 728,5 m miałaby połączyć Jadwisin z Zegrzem, bez konieczności korzystania z polnych dróg lub Drogi Krajowej 61. Projekt nowej drogi zakłada m.in: wykonanie robót: rozbiórkowych, przygotowawczych oraz pomiarowych, usunięcie drzewostanu kolidującego z projektowaną drogą, korygowanie podłoża, wykonanie nawierzchni jezdni. W tej chwili trwa przetarg, który ma wyłonić firmę, która zrealizuje ten projekt w najniższej cenie. Co ciekawe nowa droga może powstawać na terenach ważnych archeologicznie, co zostało wpisane jako „uwaga” w zapytaniu przetargowym.

Zgodnie z ewidencją gminnych zabytków teren przyszłej drogi został wpisany do ewidencji jako miejsca gdzie mogą pojawiać się ślady osadnictwa z okresu rzymskiego lub średniowiecza. Ale także osadnictwa z okresu neolitu, wczesnej epoki brązu, okresu halsztackiego, wpływów rzymskich oraz późnego okresu lateńskiego) oraz okresu nowożytnego.
red.

Komentarze

1 komentarz

  1. ktos odpowiedz

    „połączyć ul. Juzistek w Jadwisinie z ul. Słoneczna Skarpa w Zegrzu” – na pewno ?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *