KONKURS TiO. LATO W OBIEKTYWIE dla Facebookowiczów

2015-08-04 4:01:19

Rusza nowy konkurs TiO. Co tydzień do wygrania zestaw kosmetyków ufundowanych przez Drogerie Hebe!

Aby wziąć udział w konkursie należy:

– wysłać zdjęcie z wakacji w prywatnej wiadomości na Facebooku.Każde zdjęcie musi posiadać tytuł i opis.

http://www.facebook.com/TygodnikMazowieckieToiOwo

-udostępnić post konkursowy, publicznie na swojej tablicy

-w komentarzu napisać “BIORĘ UDZIAŁ”

Galeria nadesłanych zdjęć będzie publikowana na naszym profilu na Facebook’u w każdy piątek około godz. 15.00. Co tydzień autor fotografii, która otrzyma najwięcej polubień wygrywa zestaw kosmetyków.

Konkurs trwa od 04 sierpnia do 30 września 2015

REGULAMIN

Konkursu Fotograficznego LATO W OBIEKTYWIE dla Facebookowiczów

1. Organizatorem Konkursu Fotograficznego LATO W OBIEKTYWIE dla Facebookowiczów, zwanego dalej „Konkursem”, jest “Agencja TiO”, z siedzibą przy ul. Rynek 2, 05-120 Legionowo

2. Konkurs realizowany jest za pośrednictwem tygodnika “Mazowieckie To i Owo”, strony internetowej – www.toiowo.eu i portalu społecznościowego Facebook należących do Organizatora. Każdy z Uczestników Konkursu przystępując do niniejszego Konkursu wyraża zgodę na postanowienia i zobowiązuje stosować się do regulaminu w/w mediów oraz niniejszego Regulaminu.

3. Konkurs rozpoczyna się w dniu 4 sierpnia 2015 r. i trwa do 30 września 2015 r.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu trwania Konkursu poza termin określony w pkt. 3 powyżej, o czym poinformuje Uczestników Konkursu m.in. za pośrednictwem strony internetowej www.toiowo.eu lub profilu społecznościowego Facebook

5. Terytorium wykonywania zdjęć do Konkursu przez Uczestników jest obszar całego Świata.

6. Konkurs polega na przesłaniu fotografii o tematyce związanej z latem.

– Każde zdjęcie musi posiadać: tytuł, opis zdjęcia w tym miejsce zrobienia zdjęcia.

– Zdjęcia należy przesyłać drogą elektroniczną w prywatnej wiadomości poprzez portal społecznościowy Facebook

– Każdy uczestnik konkursu może zgłosić do 4 zdjęć z opisem

– Fotografie zgłaszane na Konkurs nie mogą naruszać prawa ani praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych – w szczególności dotyczy to treści powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe, zawierających nagość, pornografię, erotykę, obscenicznych, obrażających uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne, przedstawiających przemoc albo materiały o tematyce rasistowskiej, naruszające prawo do prywatności, zawierających materiały chronione prawami wyłącznymi (np. prawami autorskimi) bez zgody uprawnionych.

7. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, w tym członkowie Jury, oraz członkowie ich rodzin i osoby im najbliższe.

8. Zgłaszając swój udział w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę, aby jego imię i nazwisko, „Nazwa użytkownika” oraz opis fotografii został umieszczony na łamach tygodnika “Mazowieckie To i Owo”, stronie internetowej www.toiowo.eu a także na portalu społecznościowym Facebook w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu.

9. Przystępując do Konkursu na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie uczestnik Konkursu oświadcza, iż przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii oraz że wszystkie osoby widniejące na fotografiach wyrażają zgodę na ich opublikowanie, w tym ich wizerunku oraz publiczną ekspozycję. Zgadza się na opublikowanie zdjęć na stronie www.toiowo.eu czasie trwania konkursu oraz po jego zakończeniu.

10. Wszystkie zdjęcia nadesłane do Konkursu podlegają ocenie użytkowników portalu społecznościowego Facebook.

– Wygrywa zdjęcie, które uzyska największą liczbę polubień.

– W każdy piątek około godz. 15.00 na profilu Tygodnik Mazowieckie To i Owo na  Facebook zostanie upubliczniony album z fotografiami nadesłanymi na konkurs w ciągu całego tygodnia.

– Przez siedem dni będzie możliwość głosowania poprzez „polubianie“ zdjęć.

11. Zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej poprzez prywatną wiadomość wysłaną na portalu społecznościowym Facebook.

12. Zwycięzcy Konkursu otrzymają od Organizatora nagrodę w postacie zestawu kosmetyków.

– Odbiór nagrody wyłącznie osobisty w siedzibie Organizatora ul. Rynek 2, 05-120 Legionowo

– Za wygrane nagrody nie przysługuje ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy.

– Nagrody nie odebrane do 31 grudnia 2015 r. przepadają i przechodzą na własność Organizatora.

13. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora

– Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, pod warunkiem, że nie naruszy to już nabytych praw Uczestników.

– Regulamin wchodzi w życie z dniem 4 sierpnia 2015 roku.

14. Przesyłając zgłoszenie konkursowe Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie.

Podobne artykuły

Komentarze

2 komentarze

  1. Robert odpowiedz

    Można dodać 4 zdjęcia na tydzień czy w ogóle w całym konkursie ?

    1. Mazowieckie To i Owo odpowiedz

      Oczywiście 4 zdjęcia w w tygodniu.

Skomentuj Robert Anuluj pisanie odpowiedzi

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *